Cổng xếp YX-100

7,400,400

Nguyên liệu chính Inox SUS 201, SUS 304
Màu thân cổng
Chiều cao tiêu chuẩn 1.7 m
Chiều rộng tiêu chuẩn 600 mm
Kích thước trụ chính cổng xếp 90 x 60 x 0.7mm
Kích thước thanh chéo 60 x 50 x 0.6mm
Khoảng cách giứa hai trụ chính 400mm ± 5%